Lịch cúp điện từ ngày 13/11 đến 20/11 trên địa bàn Tiền Giang

281

Để đảm bảo an toàn và đúng lịch trình cho quá trình sửa chữa điện trên địa bàn Tiền Giang, Công ty điện lực Tiền Giang xin thông báo để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt từ ngày 13/11 đến ngày 20/11.

Ngày 13/11/2017
Ngày 14/11/2017
Ngày 15/11/2017
Ngày 16/11/2017
Ngày 17/11/2017
Ngày 18/11/2017
Ngày 19/11/2017
Ngày 20/11/2017

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here