Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

    55

    Modèle harwardzki uwzglĩnia Cztery Główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w których podejmuje się decyzje, TJ. partycypację pracowników, przepływ (ruchliwość) pracowników, Systemy wynagradzania (płaca, Premie), Pracy système. Na obszary te wpływają interesariusze, CZYLI akcjonariusze, kadra Menedżerska, Związki zawodowe, kierownictwo, Rząd i samorząd oraz czynniki sytuacyjne (technika i Technologia, Struktura zatrudnienia, strategia Przedsiębiorstwa). Modèle Michigan koncentruje się na pojęciu “zasoby”. Przyjmuje, że ludźmi należy zarządzać Tak, Jak wszelkimi przez zasobami. Powinni Oni być pozyskiwani możliwie najmniejszym kosztem i wykorzystywani efektywnie, un ich Umiejętności mają być w entierement eksploatowane. Modèle Michigan stosuje się do wszystkich pracowników, w włączając à zatrudnionych na część Afront oraz na Czas określony. Polityka zarządzania zasobami ma na celu ścisłe wzajemne dopasowanie zasobów LUDZKICH oraz strategii Przedsiębiorstwa. Zadaniem tej Polityki jest zapewnienie la realizacji Strategicznych założeń firmy poprzez strukturalną reorganizację, odpowiedni système płac oraz zredukowanie liczby personelu.

    Fundacja obserwatorium zarządzania (Foz) jest instytucją otoczenia Biznesu, zajmującą się problemami Przedsiębiorczości, wdrażania innovation oraz Edukacji Ekonomicznej społeczeństwa i Michael Armstrong światowej sławy Ekspert w dziedzinie zarządzania. Ukończył Londyńską szkołę Ekonomii. Jest stypendystą Instytutu personelu i Rozwoju (Institut du personnel et du développement, IPD) oraz Instytutu Konsultantów zarządzania (Institute of Management Consultants, IMC). Pełni także obowiązki Głównego egzaminatora (wynagradzanie pracowników) Instytutu personelu je Rozwoju. Przez Dwanaście lat był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zasoby ludzkie w dużym wydawnictwie, un przez nastepne Dziesięć lat stał na czele działu Doradztwa personalnego Coopers & Lybrand. Partenaire Obecnie zarządzający portalu e-récompense oraz Niezależny Konsultant o dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Autor wielu bestsellerowych publikacji z dziedziny zarządzania, w tym kultowej livres HR managementu “Zarządzanie zasobami ludzkimi” (“un manuel de la pratique de la gestion des ressources humaines”). Michael Armstrong będzie, spisciem specjalnym podczas V Kongresu kadry “Z Perspektywy strategii”, qui odbędzie w dniachskontaktuj się Z Nami za POMOCA formularza na tej stroniekwietnia br., organizowanego przez fundację obserwatorium zarządzania oraz Nowoczesną firmę. Wygłosi wykład inauguracyjny na temat: “strategiczne Zarządzanie zasobami Ludzkimi”. Modèle Michigan (tzw. Matching modèle)-jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan w USA. Modèle Michigan Łączy się z koncepcją strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, integrującą ją ze strategia Przedsiębiorstwa i jego strukturą organizacyjną.

    W modelu Michigan wyróżniono Cztery powiązane ze sobą Funkcje: selekcję (selction), ocenianie (apparaisal), wynagradzanie (récompense), rozww (développement). Odpowiednie ukształtowanie żadnych elementów cyklu Umożliwia rozwla pracowników je skuteczne na nich oddziaływanie. Zasadniczym Celem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi jest Tworzenie strategicznego potencjału poprzez zagwarantowanie organizacji wykwalifikowanych, zaangażowanych, lojalnych i Wysoko zmotywowanych pracowników, których Ona Potrzebuje do Osiągnięcia długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Jego Celem jest zapewnienie wyczucia kierunku, w tym często niespokojnym otoczeniu, Tak, aby potrzeby biznesowe organizacji oraz indywidualne je grupowe potrzeby pracowników mogły się spotkać poprzez rozwle Wdrożenie zgodnej i praktycznej Polityki oraz programów HR.

    Loading...