Tiền Giang thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1573

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tỉnh Tiền Giang, với quy mô hơn 197 ha tại xã Tam Hiệp, xã Long Định (huyện Châu Thành) và xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước) đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 2565. Mục tiêu của Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng CNC là nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả CNC trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Đề án cũng nhằm hướng đến hình thành trung tâm nông nghiệp CNC với nòng cốt là các doanh nghiệp nông nghiệp CNC, các tổ chức khoa học, công nghệ và đào tạo tham gia đầu tư để tạo ra CNC phục vụ nông nghiệp của tỉnh và vùng Bắc sông Tiền hoặc ứng dụng CNC sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, đồng thời thực hiện các dịch vụ thực nghiệm, trình diễn, chuyển giao CNC, đào tạo nguồn nhân lực; hình thành và phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp CNC và các dịch vụ khác.

Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC

Khu nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực trồng trọt, chế biến, bảo quản nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học cho tỉnh và vùng Bắc sông Tiền. Sản phẩm chủ lực của Khu nông nghiệp ứng dụng CNC bao gồm: Công nghệ sản xuất giống cây trồng; công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông sản (chủ yếu lĩnh vực trồng trọt); chế phẩm vi sinh dùng trong nông nghiệp, xử lý môi trường; sản phẩm rau, hoa CNC. Đối với khu vực thu hút đầu tư sản xuất, tỉnh khuyến khích ứng dụng CNC để tạo ra sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị cao, đặc biệt là liên kết với trang trại, hộ nông dân bên ngoài để tạo khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý phục vụ xuất khẩu.

Khu nông nghiệp ứng dụng CNC được đầu tư chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2017 – 2020) sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam kinh Lộ Dây Thép, với diện tích 43,96 ha để kêu gọi đầu tư. Giai đoạn II (2021 – 2025) sẽ hoàn thiện ứng dụng CNC, thu hút đầu tư hạ tầng toàn Khu nông nghiệp ứng dụng CNC, thu hút đầu tư lấp đầy toàn bộ diện tích, đưa các hoạt động theo chiều sâu. Tổng mức đầu tư cho dự án Khu nông nghiệp ứng dụng CNC hơn 1.204 tỷ đồng.

P.A (Báo Ấp Bắc)

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here